E-mail: starosta@jalsovik.sk | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Ing. Júlia Kováčová, Jalšovík, Dolný Jalšovík 74, mobil 0915 200 831, 0905 189 059

Počet volebných obvodov:  1

Počet poslancov, ktorý sa volí:  5

Informácia o e-mailovej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:
obecjalsovik@gmail.com

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:  183

HORE