E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 Vám oznamujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obecjalsovik@gmail.com

Upozorňujeme, že volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.

HORE