Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Žiadost o vydanie súhlasu na výrub drevín - Spoločná obecná úradovňa Krupina27 kB [pdf]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Spoločná obecná úradovňa Krupina26 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Spoločná obecná úradovňa Krupina32 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina25 kB [pdf]
  Záväzné vyhlásenie dozora - Spoločná obecná úradovňa Krupina16 kB [pdf]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina21 kB [pdf]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina22 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina29 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva - Obec Jalšovík13 kB [pdf]
  Žiadost o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby - Obec Jalšovík13 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení - Obec Jalšovík24 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Obec Jalšovík24 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby - Obec Jalšovík25 kB [pdf]
  Žiadosť o určenie súpisného čísla - Obec Jalšovík26 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.