Zoznam zmlúv obce Jalšovík za rok 2023

rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
23.08.2023Zmluva o dieloVODING plus s.r.o.36623806
27.07.2023Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s.51865467
21.06.2023Mandátna zmluva230323STAVIH s.r.o.45609560
19.06.2023Dodatok k Zmluve č. zo/2018a8693-1 o Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyZO/2018A8693-1osobnyudaj.sk, s.r.o.50528041
19.06.2023Zmluva o dielo230602EU PROFI, s.r.o.46148779
12.06.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie505/2023/ODDDOBanskobystrický samosprávny kraj37828100
08.06.2023Zmluva o dielo230601EU PROFI, s.r.o.46148779
11.05.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloDodatok 2VODING plus s.r.o.36623806
03.05.2023Zmluva o poskytnutí dotácie1423 609Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
03.05.2023Zmluva o nájme lesných pozemkov16/04-1/Nn/2023LESY Slovenskej republiky, štátny podnik36038351
05.04.2023Dohoda o cene86230020Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.36836567
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
21.02.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevkuIROP-CLLD-X178-Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42396166
15.02.2023Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvatz2017-12-19vs2TOPSET Solutions s.r.o.46919805
02.02.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy202210-TZ-1020Stredoslovenská distribučná, a. s.36442151
19.01.2023Zmluva o poskytnutí služieb.87/2022BPS Audit, s. r. o.51985373Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.