E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Zoznam faktúr obce Jalšovík za rok 2012

ZverejnenéNázovČísloZmluvná strana
28.12.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen, a. s.
28.12.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom, a. s.
28.12.2012Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierovPrima Banka Slovensko, a. s.
28.12.2012Grafické práceRóbert Jurových - NIKARA
18.12.2012Tovar a služby podľa dodacieho listu číslo 549Dado Stavebniny Krupina
17.12.2012Výkon prevádzkových služieb v zmysle mandátnej zmluvyMestský podnik služieb s. r. o.
14.12.2012Účastnícky poplatok na seminárAnna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
14.12.2012Účastnícky poplatok na seminárAnna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
13.12.2012Oprava vodovodu, výmena ponorkyRoľnícke družstvo
13.12.2012Udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročná licencia programu KEO WIN na rok 2013KEO, s. r. o.
12.12.2012Administrácia www.jalsovik.skMilan Ďuroch – R65
12.12.2012Dodaný tovar podľa dodacieho listu č. 520Dado Stavebniny Krupina
12.12.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen, a. s.
05.12.2012NakladanieCND Tvrdošinský, s. r. o.
05.12.2012Opakované dodanie tovaruSSE, a. s.
05.12.2012Školenie KEOKEO, s.r.o.
05.12.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom, a. s.
30.11.2012Práce DH 112 a práce na oprave vodovoduRolnícke družstvo Bzovík
30.11.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom a. s.
30.11.2012Dodaný tovar, služby podla dodacieho listu č. 460DADO STAVEBNINY KRUPINA
30.11.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
30.11.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
31.10.2012Dodaný tovar, služby podla dodacieho listu číslo 426DADO STAVEBNINY KRUPINA
31.10.2012Práce na oprave vodovodu a za práce DH 112Rolnícke družstvo Bzovík
31.10.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
31.10.2012Preprava materiáluPavel Moniš Mony Plus
31.10.2012Odvoz odpadu z kontajnera našim vozidlom KA 034 ACMestský podnik služieb s. r. o.
31.10.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom a. s.
31.10.2012Opravný strmeňRolnícke družstvo Bzovík
31.10.2012Poplatok za seminár Zmeny vo výkone finančnej kontroly a v spracovaní rozpočtuAnna Cunderlíková AC Vzdelávacia agentúra
31.10.2012Plastové okna na základe ponuky 12-0303Domaplast, s.r.o.
31.10.2012Protokoly o skúške c. 783/12ANALPO, s. r. o.
31.10.2012Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍIURA EDITION spol. s r. o.
31.10.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
31.10.2012Zneškodnenie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov za obdobie október 2012Mestský podnik služieb s. r. o.
31.10.2012Zhotovenie tovaruZámocníctvo Pavel Ocenáš
30.09.2012Výkopové prácePeter Strelec
30.09.2012Výkon prevádzkových služiebMestský podnik služieb s. r. o.
30.09.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
30.09.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom a. s.
30.09.2012TovarKúrenie – voda – plyn Jozef Dendiš
30.09.2012TovarMETRO CASH & Carry SR s. r. o.
30.09.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
31.08.2012Figúrka, štítokMIŠIAK ŠPORT, s. r. o.
31.08.2012Preprava materiáluPavel Moniš, MONY PLUS
31.08.2012Príprava a podanie jedlaW. M. v. o. s. Hostinec
31.08.2012TovarMETRO Cash & Carry SR s. r. o.
31.08.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
31.08.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
31.08.2012Výkopové prácePeter Strelec
31.08.2012Faktúra za dodaný tovar, služby podla dodacieho listu c. 308.DADO STAVEBNINY KRUPINA
31.08.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom a. s.
31.08.2012TovarMIŠIAK ŠPORT, s. r. o.
31.08.2012Webhosting a služby s ním súvisiaceWebHouse, s. r. o.
31.08.2012Doprava podľa HZ/2011 dovoz štrku z HanišberguObecný úrad Bzovík
31.07.2012Odobraté stravné lístkyVAŠA Slovensko, s. r. o.
31.07.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom a. s.
31.07.2012Práce s mechanizmom DH 112Rolnícke družstvo Bzovík
31.07.2012TovarMETRO CASH & Carry SR s. r. o.
31.07.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
31.07.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
31.07.2012Notárske úkony podla Vyhlášky MS SR c. 31/1993 Zb. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších právnych predpisovJUDr. Lubomír Spodniak, notár
30.06.2012Hlasové služby a internetSlovak Telekom, a. s.
30.06.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
30.06.2012Výkon prevádzkových služiebMestský podnik služieb s. r. o.
30.06.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
31.05.2012Hlasové služby, internetSlovak Telekom a. s.
31.05.2012Práce na oprave vodovodu a za spätnú klapkuRolnícke družstvo Bzovík
31.05.2012Dodaný tovar a služby podľa dodacieho listu č. 300/120068OP-TIM, spol. s r. o.
31.05.2012Kontrola RHP 7 ks – 6 ks práškové, Požiarna knihaMilan Prajdák
31.05.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen a. s.
31.05.2012Dodaný tovar a služby podľa dodacieho listu č. 148DADO STAVEBNINY KRUPINA
31.05.2012Opakované dodanie tovaruSSE a. s.
30.04.2012Oprava a overenie vodomeraAQUA-TERM SERVIS, s. r. o.
30.04.2012Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov na verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012SLOVGRAM
24.04.2012Preprava materiáluPavel Moniš MONY PLUS
24.04.2012Verejná správa SR – ročný prístup EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup Tematický balíček – interné smernice pre verejnú správu SRS-EPI, s.r.o., Žilina
24.04.2012Dodávka a distribúcia elektrinyStredoslovenská energetika, a.s. Žilina
24.04.2012Výkon prevádzkových služiebMestský podnik služieb s.r.o., Krupina
24.04.2012Hlasové službySlovak Telekom, a.s. Bratislava
24.04.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš
24.04.2012Protokoly o skúške č. 248/12, chémia a mikrobiológia vody, dopravné, poštovnéAnalpo, s.r.o. Zvolen
24.04.2012Opakované dodanie tovaruStredoslovenská energetika, a.s. Žilina
24.04.2012Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemku par. č. 2/1-5 v KÚ JalšovíkGeoSlužby s. r. o., Bzovík
24.04.2012Predplatné časopisu ROPO A OBCEIURA EDITION, s.r.o. Bratislava
24.04.2012Chlóran a práce na oprave vodovoduRoľnícke družstvo Bzovík
16.03.2012Likvidácia a vývoz odpaduMarius Pedersen, a. s.
16.03.2012Stravné lístkyVAŠA Slovensko, s. r. o.
16.03.2012Doplatok pre KEO WIN MODULY: Majetok, Evidencia hrobov KEO, s. r. o.
16.03.2012Doplatok za modul KEO WIN Register pozemkovKEO, s. r. o.
16.03.2012Likvidácia odpaduMarius Pedersen, a.s.
16.03.2012Traktorové práce – vyorávanie snehuRoľnícke družstvo Bzovík
16.03.2012Opakované dodanie tovaruStredoslovenská energetika, a. s.
16.03.2012Príprava a podanie jedlaW. M. v. o. s. Hostinec
16.03.2012Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
16.03.2012Úprava kotolne Obecného úradu, zladenie a odskúšanie signálu HDO AS automatizované systémy, Stanislav Mečiar
16.03.2012Hlasové službySlovak Telekom, a. s.
16.03.2012Publikácie edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“AJFAS+AVIS, s. r. o.
08.02.2012Hlasové službySlovak Telekom, a.s. Bratislava
08.02.2012Vedenie DNS záznamu a obnovenie registrácie doménového mena jalsovik.sk na obdobie 02.02.2012-01.02.2013Zoner, s.r.o. Bratislava
08.02.2012Traktorové práce – vyorávanie snehuRoľnícke družstvo Bzovík
08.02.2012Likvidácia a vývoz odpaduMarius Pedersen, a.s.
08.02.2012Hlasové službySlovak Telekom, a.s. Bratislava
08.02.2012Predplatné za rok 2011- Finančný spravodajca, ročník 2011Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
08.02.2012Opakované dodanie tovaruStredoslovenská energetika a. s.
08.02.2012Doplatok modulu mzdy KEO WINKEO, s. r. o. Záhorce
08.02.2012Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných dielSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
08.02.2012Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierovDexia Banka Slovensko, a.s.
08.02.2012Traktorové práce – vyorávanie snehuRoľnícke družstvo Bzovík
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE