E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Aktuálne oznamy

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedených odpadov pre rok 2022  
Očkovanie aj bez pozvánky  
Očkovanie bez registrácie  
Odberné miesto Kino Kultúra Krupina  
Očkovanie občanov vo veku nad 60 rokov  
Staňte sa náhradníkom na očkovanie  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC JALŠOVÍK  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Jalšovík na rok 2021  
Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2021  
Koronavírus a nakladanie s odpadom  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  

Vitajte v obci Jalšovík

Obec Jalšovík leží v južnej časti stredného Slovenska, juhovýchodnej časti Krupinskej planiny. V súčasnosti patrí do okresu Krupina. Katastrálne územie obce Jalšovík susedí s katastrálnymi územiami obcí Bzovík, Horný Badín, Kozí Vrbovok, ZemianskyVrbovok a Dolné Mladonice. Stredom obce preteká potok Jalšovík. Pramení v lokalite pod Žobrákom, severne od obce Horné Mladonice a vlieva sa do Krupinice, západne od obce Dolný Badín. Nadmorská výška nameraná v strede obce je 348 m n. m. a v chotári sa pohybuje v rozmedzí od 325 m n. m. do 408 m n. m.

Prvá písomná zmienka o obci Jalšovík pochádza z roku 1418. Zaznamenaná je v diele Hont vármegye mohács előtt, ktorého autorom je maďarský historik István Bakács.

HORE