E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Zoznam zmlúv obce Jalšovík za rok 2023

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
11.05.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloDodatok 2VODING plus s.r.o.36623806
03.05.2023Zmluva o poskytnutí dotácie1423 609Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
03.05.2023Zmluva o nájme lesných pozemkov16/04-1/Nn/2023LESY Slovenskej republiky, štátny podnik36038351
05.04.2023Dohoda o cene86230020Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.36836567
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
21.02.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevkuIROP-CLLD-X178-Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42396166
15.02.2023Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvatz2017-12-19vs2TOPSET Solutions s.r.o.46919805
02.02.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy202210-TZ-1020Stredoslovenská distribučná, a. s.36442151
19.01.2023Zmluva o poskytnutí služieb.87/2022BPS Audit, s. r. o.51985373
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE