E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Demografia

Počet obyvateľov ku dňu 26. mája 2001: 

Trvale bývajúce obyvateľstvo: 206

z toho:

  • muži: 97
  • ženy: 109

Národnosť obyvateľstva:

  • slovenská: 206

Náboženské vyznanie obyvateľstva:

  • rímskokatolícka cirkev: 199
  • evanjelická cirkev augsburského vyznania: 5
  • evanjelická cirkev metodistická: 2

Základné údaje o domovom a bytovomfonde:

Domy: 66

z toho:

  • trvale obývané: 59
  • neobývané: 7
HORE