E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Aktuálne oznamy

Očkovanie občanov vo veku nad 60 rokov  
Staňte sa náhradníkom na očkovanie  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC JALŠOVÍK  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Jalšovík na rok 2021  
Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2021  
Koronavírus a nakladanie s odpadom  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  

Vitajte v obci Jalšovík

Obec Jalšovík leží v južnej časti stredného Slovenska, juhovýchodnej časti Krupinskej planiny. V súčasnosti patrí do okresu Krupina. Katastrálne územie obce Jalšovík susedí s katastrálnymi územiami obcí Bzovík, Horný Badín, Kozí Vrbovok, ZemianskyVrbovok a Dolné Mladonice. Stredom obce preteká potok Jalšovík. Pramení v lokalite pod Žobrákom, severne od obce Horné Mladonice a vlieva sa do Krupinice, západne od obce Dolný Badín. Nadmorská výška nameraná v strede obce je 348 m n. m. a v chotári sa pohybuje v rozmedzí od 325 m n. m. do 408 m n. m.

Prvá písomná zmienka o obci Jalšovík pochádza z roku 1418. Zaznamenaná je v diele Hont vármegye mohács előtt, ktorého autorom je maďarský historik István Bakács.

HORE