E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC JALŠOVÍK

Wifi Jalsovik

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:  Wifi pre Teba
ITMS2014+:  311071AIZ9
Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os:  7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ:  Obec Jalšovík, Č.23, 96241 Jalšovík
Miesto realizácie:  Obec Jalšovík
Výška nenávratného finančného príspevku:  4 275 €

Stručný opis projektu:  Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 3 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

1. AP – Obecný úrad (48.31113 ; 19.10271)
2. AP – Ihrisko nad Dolným Jalšovíkom (48.31234 ; 19.10406)
3. AP – Námestie v Hornom Jalšovíku (48.31949 ; 19.10561)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 08.06.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán:  www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk

HORE