E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu:uradovna@krupina.skv lehote piatich dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK 828/2024/01
Dátum zverejnenia informácie:
  24.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja, ktoré rastú na pozemku parc. č. 438 registra E-KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  19.11.2019
Číslo konania:
  SK 10840/2019/1

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň, ktorý rastie na pozemku parc. č. 438 registra E KN (438/1 C KN) v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  03.10.2019
Číslo konania:  SK 10625/2019/1

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 14 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 48/1 registra C KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9599/2019/1

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1999/1 registra C KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  24.01.2019
Číslo konania:SK 973/2019/17

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku par. č. 879/1 registra C KN v k. ú. Jalšovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:SK 9722/2018/17
Dátum zverejnenia informácie:18.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks lipa na pozemku parc. č. 94 registra E KN (parc. č. 94 registra C KN) v k.ú. Jalšovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 46/2018/17
Dátum zverejnenia informácie:05.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, hrab, dub, čerešňa, buk, cer, slivka, vŕba,  na pozemkoch parc. č. 722, 513, 610, 512, 720/2 registra E KN ( 514/2, 444/1, 717, 555/1,611/2, 611/1 registra C KN v k.ú. Jalšovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9333/2017/17
Dátum zverejnenia informácie:03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení, agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 592 registra E KN v k.ú. Jalšovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 9465/2016/01
Dátum zverejnenia informácie:14.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, 3 ks borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 72/1, 72/3 registra C KN a parc. č. 2588/1, 738 registra E KN v k.ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 408/2016/17
Dátum zverejnenia informácie:27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks pagaštan, ktoré rastú na pozemku parc. č. 691 registra E KN v k.ú. Jalšovík,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10736/2015/17
Dátum zverejnenia informácie:16.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na poľnohospodárskych  pozemkoch v k.ú. Jalšovík v užívaní  Roľníckeho družstva  Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam pozemkov:

Bzovík    3308/1    OP    271,270/3,326,332,333,319,300,296,294,291,289,895/1,306,308,
270/4,323/1,323/2,323/3
Bzovík    3306/1    TTP    256
Bzovík    3310/1    TTP    249
Bzovík    3312/1    TTP    288,289,291
Bzovík    4306/1    TTP    221/1
Bzovík    4401/1    TTP    227 – 442
Bzovík    3404/1    TTP    430,486/1,486/2
Bzovík    3406/1    TTP    101/12,898/1,898/2
Bzovík    4407/1    OP    182/5,890/3,182/1, 173
Bzovík    4406/1    TTP    177,175,175,173,155,182/1,170/1,147/1,147/2,147/3,147/4
Bzovík    4501/1    TTP    101/1,101/3,560
Bzovík    4504/1    TTP    101/1,101/3,560
Bzovík    3502/1    OP    555/1
Bzovík    3502/2    TTP    392/1,439,358,354,345,897,416,406,530,538,900
Bzovík    3501/1    OP    444/1,449,443,900,514/2,752,716/1
Bzovík    4601/1    TTP    761/1,762,761/2,761/3
Bzovík    4417/1    OP    182/1,144,590,894,600
Bzovík    4512/1    TTP    855/1,905/5,869, 855/5, 855 /2
Bzovík    4605/1    TTP    835/1,846,901,838,814,812,805,820,810,873,871,875,872
Bzovík    4602/1    TTP    805,804,795,797,790,782/1,782/2,777/2,773, 771
Bzovík    4409/1    TTP    157/26, 157/1, 157/30, 888/2
Bzovík    4408/1    TTP    157/31, 157/11
Bzovík    3403/1    TTP    309, 377, 308, 909/2, 372, 367/1


Číslo konania:SK 10737/2015/17
Dátum zverejnenia informácie:16.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na plošný výrub drevín na pozemkoch parc. č. 157/1, 157/11, 157/26, 888/2, 890/3 registra C KN, parc. č. 163, 165, 166, 168, 169, 157, 158, 162, 164, 167, 182, 83, 184, 185, 888 registra E KN v k.ú. Jalšovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 208/2015/17
Dátum zverejnenia informácie:21.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku par. č. 200 registra E KN v k. ú. Jalšovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9319/2013/17
Dátum zverejnenia informácie:30.07.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks agát, 11 ks jelša, 4 ks topoľ, 2 ks dub, 3 ks osika, 6 ks vŕba v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 805/2 registra C KN v k.ú. Jalšovík, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 8289/2012/17
Dátum zverejnenia informácie:30.03.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 722  registra E KN v k.ú. Jalšovík v prvom stupni územnej ochrany.

HORE