Úradná tabuľa obce Jalšovík

ZverejnenéOznam
08.07.2019Verejná vyhláška vodná stavba - Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie
25.02.2019Projekt: Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva B
16.02.2019Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018
28.01.2019Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
25.01.2019Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
22.01.2019Rozhodnutie o povolení dodávať vodu ako pitnú z vodného zdroja pre verejný vodovod
16.01.2019Obec Jalšovík zverejňuje projekt s názvom: Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice
29.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019
26.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
23.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019 - sumarizácia
23.11.2018Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
15.11.2018Výsledky komunálnych volieb 2018
27.07.2018Komunálne voľby 2018
24.07.2018Výzva na výrub stromov a iných porastov
02.01.2018Kalendár zberu odpadov na rok 2018Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.