Úradná tabuľa obce Jalšovík

ZverejnenéOznam
24.04.2023Záverečný účet obce Jalšovík za rok 2022
06.04.2023Zámer obce Jalšovík prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
05.04.2023Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období
13.02.2023Úroveň vytriedenia KO za rok 2022
12.01.2023Rozpočet obce Jalšovík na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025
16.12.2022Obec Jalšovík zverejňuje OVS - nájom lesných pozemkovVytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.