Úradná tabuľa obce Jalšovík

ZverejnenéOznam
04.12.2023Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
24.11.2023Návrh rozpočtu obce Jalšovík na roky 2024 – 2026
22.11.2023Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22.11.2023Návrh VZN o miestnych daniach
20.11.2023Zámer prevodu majetku
25.10.2023Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program
23.08.2023Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
22.08.2023Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie
03.08.2023Oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu - Návrh Územného plánu obce Jalšovík
28.07.2023Oprávnené výdavky k Projektu: Nákup pletiva
27.07.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania
26.07.2023Informácia pre verejnosť
26.07.2023Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
19.06.2023Voľby do NR SR 2023
09.06.2023Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – IROP-CLLD-X178-512-006 - Aktivita F1 Verejný vodovod
24.04.2023Záverečný účet obce Jalšovík za rok 2022
12.01.2023Rozpočet obce Jalšovík na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.