E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Zoznam zmlúv obce Jalšovík za rok 2023

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
06.12.2023Dodatok k zmluveV 603/08Marius Pedersen, a.s.34115901
20.11.2023Kúpna zmluvaMarian Maslík
30.10.2023Poistná zmluva550KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
19.10.2023Zmluva o poskytovaní služiebPROGRANT, s. r. o.51951380
19.10.2023Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú. pečaťRA-SNCA/2020169Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby42156424
19.10.2023Zmluva o poskytnutí príspevkuIROP-CLLD-X178-Miestna akčná skupina Hontiansko- Novohradské partnerstvo42396166
23.08.2023Zmluva o dieloVODING plus s.r.o.36623806
27.07.2023Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s.51865467
21.06.2023Mandátna zmluva230323STAVIH s.r.o.45609560
19.06.2023Dodatok k Zmluve č. zo/2018a8693-1 o Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyZO/2018A8693-1osobnyudaj.sk, s.r.o.50528041
19.06.2023Zmluva o dielo230602EU PROFI, s.r.o.46148779
12.06.2023Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie505/2023/ODDDOBanskobystrický samosprávny kraj37828100
08.06.2023Zmluva o dielo230601EU PROFI, s.r.o.46148779
31.05.2023Darovacia zmluvaKRHZ-BB-VO-139-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00151866
11.05.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloDodatok 2VODING plus s.r.o.36623806
03.05.2023Zmluva o poskytnutí dotácie1423 609Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
03.05.2023Zmluva o nájme lesných pozemkov16/04-1/Nn/2023LESY Slovenskej republiky, štátny podnik36038351
05.04.2023Dohoda o cene86230020Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.36836567
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349480-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke348568-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
10.03.2023Úverová zmluva349472-2023Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.00682420
21.02.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevkuIROP-CLLD-X178-Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42396166
15.02.2023Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvatz2017-12-19vs2TOPSET Solutions s.r.o.46919805
02.02.2023Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy202210-TZ-1020Stredoslovenská distribučná, a. s.36442151
19.01.2023Zmluva o poskytnutí služieb.87/2022BPS Audit, s. r. o.51985373
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE